เกี่ยวกับเราAbout

บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด

เริ่มก่อตั้งโดยนายธีรวิทย์และนางสมศรี ลาวัณย์วิสุทธิ์  เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยจดทะเบียนเป็น “หจก. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติก” ดำเนินธุรกิจผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้แบรนด์ “ตรารถตัก”, ถุงร้อน “ตราช้างเผือก”, ถุง LLDPE และถุงพิมพ์ระบบกราเวียร์ จำหน่ายกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2540 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้งเป็น “บมจ. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย” ทุนจดทะเบียน 9 ล้านบาท  สร้างโรงงานใหม่ บนเนื้อที่ 24 ไร่ เลขที่ 29/9 หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย และรวดเร็วเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี

 

ผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา
 
1. ถุงพลาสติกหูหิ้ว (HDPE) "ตรารถตัก"
 
2. ถุงร้อน (P.P.) "ตราช้างเผือก"
 
3. ถุงเย็น (LLDPE) "ตรารถตัก"
 
4. ถุงหูหิ้วพีพี "ตราช้างเผือก"
 
5. ถุงพิมพ์, ถุงขนาดพิเศษ
 
 
ด้านการตลาด
สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะมีความมั่นใจในคุณภาพและบริการ
 
 
ด้านการผลิต
ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องเป่า, เครื่องตัด, ที่ทันสมัยและรวดเร็วจากประเทศใต้หวัน ที่ได้มาตรฐานในการผลิต มีการวางแผนการผลิตสินค้าภายใต้ระบบ ISO นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสัมคัญกับพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีการอบรมทั้งภายในและนอกสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 
 
ด้านการบริการ
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สินค้าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งคุณภาพ, การบรรจุ, การบริการและการประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถตรวจสอบ ติดตาม การผลิตตลอดระยะเวลาการผลิต มีตารางการผลิตและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบสินค้าถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา สำหรับอาคารสถานที่, เครื่องจักร, อุปกรณ์ บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระบบ
 
 
นโยบายและคุณภาพ
บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 
 
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
 
 
พันธกิจ
บจก. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักดังนี้
 
   1. การบริหารจัดการที่ดี โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ
 
   2. พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 
   3. พัฒนาสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 
   4. บริการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด
 
   5. เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
  
 
วัฒนธรรมองค์กร
บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด มุ่งมั่น พัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า
 
 
 

 

บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด

เริ่มก่อตั้งโดยนายธีรวิทย์และนางสมศรี ลาวัณย์วิสุทธิ์  เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยจดทะเบียนเป็น “หจก. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติก” ดำเนินธุรกิจผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้แบรนด์ “ตรารถตัก”, ถุงร้อน “ตราช้างเผือก”, ถุง LLDPE และถุงพิมพ์ระบบกราเวียร์ จำหน่ายกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2540 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้งเป็น “บมจ. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย” ทุนจดทะเบียน 9 ล้านบาท  สร้างโรงงานใหม่ บนเนื้อที่ 24 ไร่ เลขที่ 29/9 หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  มีการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย และรวดเร็วเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี

 

ผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรา
 
1. ถุงพลาสติกหูหิ้ว (HDPE) "ตรารถตัก"
 
2. ถุงร้อน (P.P.) "ตราช้างเผือก"
 
3. ถุงเย็น (LLDPE) "ตรารถตัก"
 
4. ถุงหูหิ้วพีพี "ตราช้างเผือก"
 
5. ถุงพิมพ์, ถุงขนาดพิเศษ
 
 
ด้านการตลาด
สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะมีความมั่นใจในคุณภาพและบริการ
 
 
ด้านการผลิต
ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องเป่า, เครื่องตัด, ที่ทันสมัยและรวดเร็วจากประเทศใต้หวัน ที่ได้มาตรฐานในการผลิต มีการวางแผนการผลิตสินค้าภายใต้ระบบ ISO นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสัมคัญกับพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีการอบรมทั้งภายในและนอกสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 
 
ด้านการบริการ
บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สินค้าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งคุณภาพ, การบรรจุ, การบริการและการประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถตรวจสอบ ติดตาม การผลิตตลอดระยะเวลาการผลิต มีตารางการผลิตและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบสินค้าถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา สำหรับอาคารสถานที่, เครื่องจักร, อุปกรณ์ บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระบบ
 
 
นโยบายและคุณภาพ
บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 
 
วิสัยทัศน์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกชั้นนำที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
 
 
พันธกิจ
บจก. ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักดังนี้
 
   1. การบริหารจัดการที่ดี โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ
 
   2. พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 
   3. พัฒนาสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 
   4. บริการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด
 
   5. เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
  
 
วัฒนธรรมองค์กร
บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด มุ่งมั่น พัฒนา และเติบโต อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความสำเร็จพร้อมกับลูกค้า
 
 
 

 

Top