กระบวนการผลิตManufacturing

 

1. วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก)

 

 

2. เครื่องเป่าถุงพลาสติกเป็นแผ่นฟิล์ม

 

 

3.เข้าม้วน

 

 

4.เข้าเครื่องตัด

 

 

5.Packing

 

 

 

 

1. วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก)

 

 

2. เครื่องเป่าถุงพลาสติกเป็นแผ่นฟิล์ม

 

 

3.เข้าม้วน

 

 

4.เข้าเครื่องตัด

 

 

5.Packing

 

 

 

Top