สินค้าของเราOUR PRODUCTS

vvv

vv

vv

ถุงไฮเดน HDPEถุงไฮเดน HDPE

ถุงขุ่นไม่มีกลิ่น มีทั้งแบบหูหิ้วและปากตัดตรง เหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของทั่วๆไปและบรรจุอาหาร

ถุงขุ่นไม่มีกลิ่น มีทั้งแบบหูหิ้วและปากตัดตรง เหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของทั่วๆไปและบรรจุอาหาร

ถุง PP (Polypropylene)ถุง PP (Polypropylene)

ถุงร้อนใส มีทั้งแบบหูหิ้วและปากตัดตรงไม่มีสีไม่มีกลิ่น เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร และของต่างๆทั่วไป 

ถุงร้อนใส มีทั้งแบบหูหิ้วและปากตัดตรงไม่มีสีไม่มีกลิ่น เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร และของต่างๆทั่วไป 

ถุงพีอี/ถุงแอลแอล (LDPE,LLDPE)ถุงพีอี/ถุงแอลแอล (LDPE,LLDPE)

ถุงใสและเหนียวมีแบบเจาะรู และไม่เจาะรู ไม่มีสีไม่มีกลิ่น เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ และสิ่งของต่างๆ สามารถแช่เย็น แช่แข็งได้

ถุงใสและเหนียวมีแบบเจาะรู และไม่เจาะรู ไม่มีสีไม่มีกลิ่น เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ และสิ่งของต่างๆ สามารถแช่เย็น แช่แข็งได้

ถุงสั่งทำพิเศษ Special Orderถุงสั่งทำพิเศษ Special Order

ถุงสั่งทำพิเศษ ถุงสั่งผลิตตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า เช่น ถุงพิมพ์ สามารถพิมพ์ โลโก้ และ graphic ตามความต้องการของลูกค้า

ถุงสั่งทำพิเศษ ถุงสั่งผลิตตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า เช่น ถุงพิมพ์ สามารถพิมพ์ โลโก้ และ graphic ตามความต้องการของลูกค้า

Top