Production and Service

การควบคุมคุณภาพ

ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย

เรามีขั้นตอนกรรมวิธีที่มีการควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมวางจำหน่าย

สกรีนพิมพ์ โลโก้สินค้า

รองรับระดับอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตตามขนาดมาตรฐาน
หรือตามขนาดของลูกค้า